BEKERÜLÉS FELTÉTELEI


LAKÓOTTHONBA VALÓ BEKERÜLÉS FELTÉTELEI

A hatályos, idevonatkozó jogszabályok értelmében lakóotthonban az a személy helyezhető el, aki : betöltötte a 16. életévét, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el
önellátásra legalább részben képes
elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez
folyamatos, tartós ápolást, felügyeletet nem igényel.

A lakóotthonunkba jelentkező családja az első kapcsolatfelvételt követően megtekintheti a Márton Lakóotthont, Nyúlon. A látottak, és a kölcsönös tájékozódást követően a jelentkezőt előgondozásba vesszük, majd a továbbiakban családlátogatás során ismerkedünk a leendő otthonlakóval. Az előgondozásnak ebben a szakaszában történik meg a lakóotthoni életformára való felkészítés: ismerkedés a lakóotthonban élőkkel, a lakóotthon belső rendjével, a szabályokkal, a napirenddel. Részt vehet a jelentkező a különböző foglakozásokon, programokon.
Az előgondozás első fázisának eredményessége és az intézményünk szakmai felügyeletét ellátó Módszertani Osztály által elvégzett un. előzetes alapvizsgálat alapján készülő javaslat alapján születik meg a döntés arról, hogy a jelentkezőt alkalmas-e lakóotthonban történő elhelyezésre.
Az előgondozás második szakaszában a sikeresen előgondozott személy beköltözhet a lakóotthonba. Ezzel egyidejűleg kezdetét veszi a hat hónapos próbaidő, amely lehetőséget teremt mindkét fél számára, hogy annak leteltével megalapozott döntést hozhasson a gondozott további sorsát illetően.

A lakóotthon emelt szintű ellátást nyújt, így a próbaidejét a leendő lakó un. egyszeri belépési díj megfizetése mellett kezdheti el, amelynek összege 2,1 millió Ft, amely részletfizetési feltételek mellett is rendezhető.
Jelenleg a havi térítési díj 95 000,-Ft, amit a beköltözést követően minden hónapban csekken kell fizetni.