INTEGRÁCIÓ


II. INTEGRÁCIÓ

"Jelen lenni!" - szoktuk mondogatni szinte már szlogenként, ha éppen keressük lakóink számára a különböző programlehetőségeket.
"Jelen lenni!", "Láthatónak lenni!", hogy megismerjenek bennünket, hisz itt élünk közöttük, Mi, a fogyatékkal élők. "Jelen lenni!", hogy bekerüljünk a köztudatba, hogy szűkebb környezetünk tudjon a Márton Lakóotthonban élőkről, mivel segítséget, támogatást csakis tőlük remélhetünk...
...És jelen vagyunk!


Az integráció - kapcsolatépítés színterei:

A/ Nyúl község közélete:

Küzdelmes évek vannak mögöttünk, ha arra az ellenállásra gondolunk, amivel szembe találtuk magunkat, amikor felvetődött a lakóotthon építésének a gondolata, és Nyúl község az elsők között jött szóba a terveinkben, mint lehetséges helyszín, mivel viszonylag közel fekszik Győrhöz.
Különösen sokat kellett azért tennünk a lakóotthon megnyitását követően, hogy Nyúl község lakossága elfogadja sérültjeink jelenlétét, és leküzdjük azokat az előítéleteket, amelyet a község lakosságának egy része a "mássággal élőkkel" - köztük a mi fogyatékos lakóinkkal szemben táplált.

Az építési telek keresésének fáradtságos, sok megpróbáltatással és kudarccal járó nehézségein, valamint az építkezés több mint két évi erőfeszítésein túljutva a nyitás óta eltelt időszak komoly nevelői munkája meghozta a kívánt eredményt: sérültjeink már egyre kevésbé keltenek feltűnést Nyúl utcáin.
Komoly sikernek tartjuk, hogy Nyúl községgel való kapcsolódási pontjaink egyre sokasodnak, és nem csupán azért, mert a lakóotthon dolgozói közül többen nyúli lakosok, hanem vannak olyan önkéntes segítőink is, akik sérült fiataljaink foglalkoztatásába kapcsolódtak be, vannak vállalkozók, akik önzetlenül segítenek ki bennünket, ha elromlik valami. Rendszeresen látogatjuk a község könyvtárát, és nap-mint nap vásárolunk a helyi élelmiszerboltban, és szívesen látnak bennünket a többi üzletben is. A nyúli általános iskola tornatermét heti rendszerességgel térítésmentesen vehetjük igénybe sportolás céljára. Egy focimérkőzésen a lakóotthon sérültjei összemérhették ügyességüket az iskola focicsapatával, ami elindítója lett az iskola és lakóotthonunk további kapcsolatépítésének.
Kézműves termékeinkkel karácsony óta jelen vagyunk egy helyi ajándékboltban, egy vegyeskereskedés pedig a szőtt áruink értékesítésében közreműködik.

B/ Győr város közélete

Nyúl községből Győr város igen könnyen elérhető a kedvező földrajzi távolság miatt, így szinte heti rendszerességgel szervezünk olyan programokat, amelyek "kimozdítják" lakóinkat az otthon falai közül. Az elmúlt időszakban tárlatvezetéssel nézhettük meg a Chagall kiállítást, színházlátogatás során a Lear királyt. Ellátogattunk az "Árny alatt" - Interaktív kalandozás a sötétben c. programra, de voltunk Babakiállításon, Csörgő Sipka előadáson éppúgy, mint hattyút etetni, vagy az árvízi helyzetet megszemlélni.

A Baumax Rt. Humánprogramja keretében 2004. decembere óta a győri Baumax áruház szociális partnerintézményeként havi rendszerességgel vásározunk kézműves termékeinkkel az áruházban. A vásárló közönséggel való találkozások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy megmutassuk, mire képesek a sérültek. A kézműves termékek sikere elismerése azoknak az emberi erőfeszítéseknek, amelyek mögött sérültjeink nagyfokú elszántsága, kitartása, szorgalma és bizonyítási vágya húzódik meg.

C/ Szakmai közélet /társintézmények, érdekképviseleti szervek, képző intézmények/

A nyitás óta eltelt időszakban folyamatosan szélesítjük és ápoljuk a kapcsolatot olyan szociális intézményekkel, amelyek szintén fogyatékosokat gondoznak. Az ott dolgozó szakemberekkel való találkozások során sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak /Tata, Piliscsaba/. Az utóbbi időszakban - összefüggésben azzal, hogy a mi lakóotthonunk is bekerült a szakmai köztudatba - sok látogatót fogadtunk az ország különböző részeiből, olyanokat, akik szintén lakóotthont működtetnek, és kíváncsiak voltak ránk /Békéscsaba, Székesfehérvár, Dunaújváros/
Különösen jó kapcsolatunk van a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézménnyel, mivel lakóink többsége onnan került ki. A gyógypedagógusok, a gyógypedagógus asszisztensek és a gyermekfelügyelők több ízben, szakmai tapasztalatszerzés céljából keresték fel intézményünket.
Tagja vagyunk az ÉSSE-nek /korábbi ÉFOÉSZ/, az ÉTA Országos Szövetségének. Rendszeresen jelen vagyunk az általuk szervezett szakmai-kulturális rendezvényeken. Szoros kapcsolatot ápolunk a Kézenfogva Alapítvánnyal, amelynek színvonalas képzésein több munkatársunk vett részt. Intenzíven bekapcsolódtunk - mint országos módszertani központnak - a programjába, törvényjavaslatok előkészítésébe.
Kezdeményeztük a győri szociálpedagógus- gyógypedagógus-szociális munkás képzést folytató képzőintézmények /Nyugat Magyarországi Egyetem, Tanítóképző Főiskola/ hallgatóival való kapcsolatfelvételt, amelynek eredményeképpen sok főiskolai-egyetemi hallgatóval sikerült megismertetni a Márton Lakóotthonban folyó szakmai munkát. A velük való együttműködés során rendszeresen fogadunk szakmai gyakorlatukat töltő hallgatókat.

D/ Szülőkkel való kapcsolatok

A lakóotthonban élők szüleivel való kapcsolatunk az első kapcsolatfelvételtől /az otthon megtekintése/ a családlátogatáson át, a gyermek lakóotthonunkba történő bekerüléséig meglehetősen hivatalos utat követ. A szülőkkel való további "hivatalos" találkozást a negyedévente megtartott szülői értekezletek, az alkalmi fogadóórák, rövid telefonos vagy a hétvégi hazautazáskor megejtett beszélgetések egészítenek ki, amikor ugyancsak a legszükségesebb, a gyermekkel kapcsolatos teendők rövid megbeszélésére kerülhet sor.

A kapcsolattartásnak ez a formája - az intézmény nyitása óta eltelt másfél évben viszont bizalomra épülő, őszinte, eredményes, a lakóotthon és a családi ház szoros együttműködésén alapszik.
A szülők aktív és együttműködő magatartása nélkül az előgondozásunkba vett sérült fiatalok integrációja nem is lett volna sikeres. Fontos, hogy a szülő minden eszközzel segítse gyermeke beszoktatását a lakóotthoni , új életformába. Ugyanakkor lakóink hétvégi hazautazásai, a család körében töltött ünnepek hozzájárulnak ahhoz, hogy lakóink érzelmileg feltöltődjenek, és így személyiségük is sokkal harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb, mivel érzik maguk mögött a szülői szeretetet és törődést.

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők átérezzék annak a felelősségét, amit az alapítványi fenntartású otthon mindennapi működtetési gondjai jelentenek. Számos esetben kérjük a szülők segítségét, közreműködését, ha valamire szükségünk van /szállítás, szerelés, használt sporteszköz/, vagy ha személyes részvételükkel gyorsabban megy a munka /év végi nagytakarítás/ .
A szülőkkel való közvetlen, oldott légkörű, bensőségesebb találkozásainkat - az immár hagyományossá váló közös karácsonyunkon kívül - szeretnénk bővíteni, amitől a lakóotthon és a szülőkkel való kapcsolat erősödését reméljük.

A személyzet számára a napi 24 órás szolgálat során alig nyílik lehetőség arra, hogy a szolgálat felelősségének terhe alól felszabadulva, kötetlenül lehessenek együtt.
A mindennapokból hiányoznak azok a lehetőségek, amelyek - egy olyan kis létszámú szakmai közösség életében, mint a mienk - meghatározóak lehetnek a közös munka iránti elkötelezettség és a lakók iránti felelősségérzet megerősítésében. Ezért tervezünk olyan programokat, ahol a lakók és segítőik és a szülők/hozzátartozók együtt lehetnek jelen.