LAKÓOTTHONUNKRÓLA "Híd a jövőbe" Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány által létrehozott Márton Lakóotthon építési munkálatai - 2002. őszén kezdődtek el, és több mint két évi megfeszített munka eredményeképpen a lakóotthon 2004. október 04-én már fogadhadta az első otthonlakókat.

A Márton Lakóotthon a Győrtől 10 km-re fekvő Nyúl községben épült fel, a Táncsics u. 174. szám alatt, egy 3000 m²-es belterületi ingatlanon.

Az ingatlan megválasztásának elsődleges szempontja volt a jó megközelíthetőség és a Győrtől való viszonylagos közelség.

Az ingatlan és a rajta fekvő épületegyüttes - fekvését tekintve tehát gyakorlatilag szervesen beágyazódik mind a községbe, mind a szűkebb értelemben vett lakókörnyezetbe, ami a későbbi integráció szempontjából nem elhanyagolható körülmény. Megközelíthetőségére pedig jellemző, hogy a vidéki buszmegálló az ingatlannal szemben található, ami a lakóotthon szakembereinek és a lakók közlekedése szempontjából óriási előnyt jelent.

Az épület 12 fő ellátására alkalmas, de szükség esetén plusz két férőhellyel bővíthető, mivel ehhez megfelelő tartalékok állnak rendelkezésre, és a már működő intézmények esetén a jogszabályok is lehetővé teszik azt.

Az épület tetőtérrel beépített, amelynek földszintje a tulajdonképpeni lakótér, a tetőtéri része pedig alapvetően foglalkoztatási - fejlesztési célokat szolgál.

A földszinti rész két, egymással szimmetrikus szárnyból áll, a szárnyak mindegyikében külön- külön 6-6 önálló lakrész került kialakításra, hozzátartozó nappalival /30 m2 körüli/ és konyhával. A szintek közötti különbséget lépcső illetve az akadálymentesítés biztosításával lépcsőjáró szerkezettel hidaljuk át.
A két szárnyat egy közel 40 m2 - es közösségi helyiség köti össze, amely étkezőként funkcionál, másrészt a lakóközösség közös rendezvényeinek, ünnepeinek, különböző kulturális események, esetleg szakmai konferenciák lebonyolításának a helyszíne.

A lakóotthonba bekerülő fiatalok számára 12-14 m2 - es önálló lakrészek állnak rendelkezésére, amelyek mindegyike egy kis kőlappal borított előtérből, parkettás hálóból valamint önálló fürdőszobából áll.
A lakószobák mindegyikében tv-, és számítógép csatlakozási lehetőség van kiépítve, a hangszórók relaxációs célú zenét fognak szolgáltatni, a felszerelt jelzőrendszer pedig szükség esetén lehetővé teszi a segítők és gondozók gyors elérését. A szobák felszereltségéből is következik, hogy a "Márton lakóotthon" valóban "A JÖVŐNEK ÉPÜLT.".

A fürdőszobák mindegyike egyéni, amit az egymástól eltérő burkolattal próbáltunk hangsúlyozni, illetve a szobák berendezése során is lehetőséget kapnak az otthonlakók hozzátartozói abban, hogy maguk dönthessék el, hogyan kívánják a -sérült fiatal felnőtt igényeinek figyelembevételével - azt berendezni.

A földszinten - a fentieken kívül - még több kiszolgáló helyiséget, raktárat találunk.

A lakótértől elkülönülten, a tetőtérben több, fejlesztést - foglalkoztatást szolgáló helyiség található: egy tágas szövőterem, két kézműves terem, gyertyaöntő műhely, számítógépterem, zeneterápiás szoba, kondi terem, amelyek lehetővé teszik a gondozottak - képességeiknek megfelelő - differenciált foglalkoztatását.

A tetőtérben ezen kívül két társalgó, és egy önálló szolgálati lakás, hozzátartozó fürdőszobával, valamint egy teakonyha és három raktárhelyiség találhatók.

A lakóotthon - az elmondottakból következően az átlagos színvonalat meghaladó ellátást biztosít az otthonlakók számára.

A "Márton Lakóotthon" ellátási formáját tekintve ápoló-gondozó célú lakóotthon, amely 12 fő közepesen sérült fiatal számára biztosít folyamatos és tartós gondozást, ápolást, valamint egész napos és éjszakai felügyeletet az ellátást igénybevevő egyéni igényeinek minél szélesebb körű figyelembevételével.

Az alacsony férőhelyszámból adódóan családias jellegű, ami minden korábbi szociális ellátási formához képest nagyobb mértékű odafigyelést, és sokkal személyesebb bánásmódot tesz lehetővé.

Az ellátottak köre teljes egészében az iskolaköteles kort /16 életév/ betöltött, értelmileg középfokban sérültek közül kerül ki /köztük down szindrómás és autista fiatalok/. Sérültjeink átlagéletkora 26 év, a legfiatalabb lakó 19 éves, a legidősebb 37 éves.

Az otthonlakók ellátásáról, kíséréséről és foglalkoztatásáról 8 fős személyzet gondoskodik: az otthonvezetőn kívül 1 fő fejlesztőpedagógus, 2 fő szociális segítő, 2 fő szociális gondozó-ápoló, 1 fő szociális foglalkoztatást segítő munkatárs és 1 fő éjszakás nővér. A lakók egészségi állapotát heti 4 órában a helyi körzeti orvos felügyeli.

A lakóotthon céljai a bentlakók egész életét átfogó szükségleteinek figyelembevételével fogalmazódtak meg:

az otthonlakók önállóságának fejlesztése
az egyéni képességek kibontakoztatása , és fejlesztése
szellemi kondíciójuk megőrzése és fejlesztése,
rendszeres munkaterápiás tevékenységek végzése,
a szabadidő változatos, értelmes megszervezése és kitöltése,
a gondozottak teljes körű szociális ellátása, gondozása
rendszeres orvosi felügyelet biztosítása.